Svenska

Utklippan Transport

Direktfärja för daggäster högsäsong från Karlskrona Handelshamnen
Juni – augusti, 2020
Onsdag – söndag

11:45 Handelshamnen Karlskrona
12:45 Utklippan

14:15 Utklippan
15:15 Handelshamnen Karlskrona

Endast för övernattande gäster högsäsong från Karlskrona Fisktorget
med M/F Wittus via Stenshamn
Juni – augusti, 2020
Onsdag – söndag

BILJETTBOKNING

Ring före avresa och stäm av
läget på 0704-58 06 64.

12:15 Fisktorget Karlskrona till Stenshamn
13:45 Stenshamn till Utklippan

12:55 Utklippan till Stenshamn
13:45 Stenshamn till Fisktorget Karlskrona

Sjötaxi (1 tim.) övrig tid

Tommy Olsson: +46 (0) 738 56 39 99
Sturkö Sjötaxi: +46 (0) 735 16 21 11
+46 (0) 761 65 09 96
Henrik`s Seaboat: +46 (0) 768 77 77 70
Sandhamn Marine: +46 (0) 455 514 00

English

Direct ferry for day visitors high season from Karlskrona Handelshamnen
June – August 2020
Wednesday – Sunday

11:45 Handelshamnen Karlskrona
12:45 Utklippan

14:15 Utklippan
15:15 Handelshamnen Karlskrona

Only for over night guests high season from Karlskrona Fisktorget
with M/F Wittus via Stenshamn
June – August 2020
Wednesday – Sunday

BOOK TICKETS

Please call before departure 0704-58 06 64.

12:15 Fisktorget Karlskrona to Stenshamn
13:45 Stenshamn to Utklippan

12:55 Utklippan to Stenshamn
13:45 Stenshamn to Fisktorget Karlskrona

Sea taxi (1 h) rest of the time

Tommy Olsson: +46 (0) 738 56 39 99
Sturkö Sjötaxi: +46 (0) 735 16 21 11
+46 (0) 761 65 09 96
Henrik`s Seaboat: +46 (0) 768 77 77 70
Sandhamn Marine: +46 (0) 455 514 00

Deutsch

Utklippan Transport

Direkt-Fähre für Tagesgäste Hochsaison
ab Karlskrona Handelshamnen
Juni – August 2020
Mittwoch – Sonntag

11:45 Handelshamnen Karlskrona
12:45 Utklippan

14:15 Utklippan
15:15 Handelshamnen Karlskrona

Nur für Übernachtungsgäste Hochsaison
ab Karlskrona Fisktorget
mit M/F Wittus über Stenshamn
Juni – August 2020
Mittwoch – Sonntag

TICKETS BUCHEN

Bitte rufen Sie vor Abflug 0704-58 06 64 an.

12:15 Fisktorget Karlskrona nach Stenshamn
13:45 Stenshamn nach Utklippan

12:55 Utklippan nach Stenshamn
13:45 Stenshamn nach Fisktorget Karlskrona

Seetaxi (1 Std.) übrige Zeit

Tommy Olsson: +46 (0) 738 56 39 99
Sturkö Sjötaxi: +46 (0) 735 16 21 11
+46 (0) 761 65 09 96
Henrik`s Seaboat: +46 (0) 768 77 77 70
Sandhamn Marine: +46 (0) 455 514 00