Svenska

Utklippan Naturreservat

Utklippan ligger 13,5 nm (25 km) sydostlig om Karlskrona och är naturreservat sedan 1988. Den är berömd för sin stora sälkoloni, många flyttfåglar och ovanliga grodarter.

Sedan 1972 har Karlskronas ornitologiska klubb en fågelstation på Utklippan.

www.kok-torhamn.se

English

Utklippan Nature Reserve

Utklippan is located 13,5 nm (25 km) southeast of Karlskrona and became nature reserve in 1988. It`s famous for its great seal colony, migrant birds and special kinds of frogs.

Since 1972, Karlskrona`s Ornithologists Club runs a station on Utklippan.

www.kok-torhamn.se​

Deutsch

Utklippan Naturschutzgebiet

Utklippan liegt 13,5 nm (25 km) süd-östlich von Karlskrona und ist seit 1988 Naturreservat. Es ist berühmt für seine große Seehund-Kolonie, unterschiedliche Zugvögel und besondere Froscharten.

Seit 1972 betreibt der Ornithologische Club Karlskrona eine Vogelstation auf Utklippan.

www.kok-torhamn.se

Please stick to the rules you find on spot at any time!