Svenska

Utklippan Gästhamn på Norraskär

50-70 gästplatser (långsides)

< 10 m 200 kr/natt
> 10 < 12 m 250 kr/natt
> 12 < 15 m 300 kr/natt
> 15 m 400 kr/natt

Dag max 6 tim. 50%, 10:00-16:00
El 50 kr/dygn
Hamnkontor
3 roddbåtar tillgängliga

På Södraskär:
Vedeldad bastu (måste förbeställas)
Fyren
Krog med utegrill

Karta Utklippan

English

Utklippan Guest Harbour on Norraskär/North Island

50-70 berths (alongside)

< 10 m 20,00 €/night
> 10 < 12 m 25,00 €/night
> 12 < 15 m 30,00 €/night
> 15 m 40,00 €/night

Day max 6 hrs. 50%, 10:00-16:00
Electricity 5,00 €/day
Harbour Office
3 rowing boats available

On Södraskär/South Island:
Sauna (wood, advance booking)
Lighthouse
Pub with BBQ terrace

Map Utklippan

Deutsch

Utklippan Gästehafen auf Norraskär/Nordinsel

50-70 Gastliegeplätze (längsseits)

< 10 m 20,00 €/Nacht
> 10 < 12 m 25,00 €/Nacht
> 12 < 15 m 30,00 €/Nacht
> 15 m 40,00 €/Nacht

Tag max 6 Std. 50%, 10:00-16:00
Strom 5,00 €/Tag
Hafenbüro
3 Ruderboote verfügbar

Auf Södraskär/Südinsel:
Sauna (Holz, auf Vorbestellung)
Leuchtturm
Kneipe mit Grill-Terrasse

Karte Utklippan

Please check Utklippan´s sea chart carefully before approach!

MEAN TIDE LEVEL

VHF CH 16 Utklippan

Sea Chart.pdf​